2018 Member

Professor:
Satoshi Matsuoka

M2:
 Yutaro Ito, Moe Kiriyama, Yusuke Shinohara, Ryuya Muneuchi, Chang Hungjui

M1:
Shohei Noda, Keitaro Morishita

B4:
Yosuke Itsuki, Yuya Uebayashi, Toru Suzuki, Mari Takahashi, Yu Tanaka, Toshiyuki Tanaka, Yasunori Fukui, Daiki Funo, Fumiyuki Mori, Nene Morishita, Yuki Wada

B3:
Yushi Sakata, Yui Komori, Moe Yoshimura, Riku Matsuki, Mirei Kanazawa, Kosuke Yoshida, Miyu Iwasaki